نوامبر 30, 2022

زرمت: دراثر حمله وانفجار، یک تانگ تخریب و3 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب درمنطقه گلداد خیل بعد از یک انفجار صورت گرفت که دراثرانفجار، یک تانگ تخریب گردید و3 عسکر دران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts