نوامبر 26, 2022

سرپل : درگیری با اجیران دردرسید آباد صورت گرفت

ازولایت سرپل خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی واجیران درولسوالی سید آباد  درگیری مسلحانه رخ داده است .

این درگیری بامداد روز گذشته درمنطقه چشمه شیرین ازمربوطات ولسوالی مذکور زمانی بوقوع پیوست که عساکر دشمن بریک قرارگاه مجاهدین امارت اسلامی دست به حملۀ تعرضی زدند .

دراین درگیری که توسط سلاح های سبک وسنگین صورت گرفت ، درطی آن به دشمن خسارات زیاد وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون اطلاعی دردست نیست .

ازسوی دیگر که روز گذشته یک کارمند مهم ادارۀ اجیر درمربوطات مرکز این ولایت مورد حمله چریکی مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته وجابجا کشته شده است .

2015/7/31

Related posts