دسامبر 01, 2022

سرپل : ولسوالی کوهستان بطور کامل ازوجود دشمن تصفیه شد

ازولایت سرپل خبر رسیده است که صبح امروز ، مرکز ولسوالی کوهستان ازسوی مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات ” عــــــــزم ”  کاملا فتح گردیده است .

خبرمی افزاید که بعد ازفتح مرکز ولسوالی  ، مجاهدین امارت اسلامی عملیات تصفیوی را برضد دشمن درمربوطات ولسوالی مذکور آغاز کردند که تاعصر ادامه داشت ، درطی آن تمام مناطق ولسوالی مذکور بطور کامل ازوجود دشمن تصفیه گردیده است .

دراین عملیات 13 عراده موتر رینجر وتعداد زیاد ازسلاح های سبک وسنگین ازشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

به اساس خبر ، باشندگان ولسوالی مذکور ازمجاهدین به گرمی استقبال نموده وتعهد کرده اند که با سر ومال با مجاهدین امارت اسلامی باقی خواهند ماند .

2015/7/28

Related posts