نوامبر 30, 2022

سیدآباد: یک رینجر دشمن شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر در منطقه شاتره ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت  6 وسی دقیقه عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts