نوامبر 30, 2022

سیدآباد: یک پوسته دشمن با هشتاد دو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک پوسته دشمن در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه شیخ آباد صورت گرفت و2 مرمی دقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وار د گردید.

Related posts