دسامبر 08, 2022

سیداباد: دراثر حمله وانفجار، 1 رینجر نابود و5 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، عساکردشمن در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ، هدف حمله وانفجار قرارگرفتند.

مجاهدین ساعت 2 وسی دقیقه بعد ازظهر دیروز بر عساکر پیاده درنزدیک قرارگاه درمنطقه سلطان خیل حمله کردند و2 عسکر دران کشته شدندد ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts