دسامبر 08, 2022

سیداباد: ماین در یک عسکر مزدور را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در منطقه منگلی ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

Related posts