دسامبر 08, 2022

شایعات  درمورد شهادت مجاهدین  درولسوالی المار ولایت فاریاب  حقیقت ندارد

روز گذشته منسوبین ادارۀ دست نشاده کابل درولایت فاریاب ، به رسانه ها کاذبانه معلومات دادند که گویا 30 تن ازمجاهدین بشمول مسؤلین وقومندانان درمنطقه قرایی ولسوالی المار ولایت مذکور درطی یک حملۀ نیروهای هوایی اشغالگران بشهادت رسیده اند .

ما این ادعای مملو ازدروغ دشمن را قاطعانه رد  مینایم ، روز گذشته درمنطقه مذکور ازسوی دشمن توسط هلی کاپتر بی جا حمله صورت گرفت که فقط یک تن ازمجاهدین عادی امارت اسلامی شهید و3 تن دیگر مجروح شدند ودیگر به هیچ یک تن ، یا کدام مسؤل امارت اسلامی آسیبی نرسیده است .

دشمن شکست خورده  دایما درحال شکست ورسوایی   چنین شایعات  بی اساس درمورد تلفات مجاهدین نشر میکند وهچمنان راپور های مملو ازدروغ درمورد شهادت مسؤلین مجاهدین به رسانه ها میدهد  واکنون می خواهد با نشر همچو اکاذیب عساکر مورال باخته شان را روحیه افزایی نماید .

قاری یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۱۰/۹هـ ق

۱۳۹۴/۵/۳هـ ش ــ 2015/7/25م

Related posts