دسامبر 01, 2022

غزنی: دراثرانفجار بریک رینجر، 3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در منطقه قلعه تی نزدیک مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت و3 عسکر دران کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts