نوامبر 27, 2022

غزنی: دراثریک انفجار در واغظ 6 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه دامان کابل ولسوالی واغظ ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 7 وسی دقیقه شام دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر نابود گردید و6 عسکر دران کشته وزخمی شدند.

Related posts