دسامبر 08, 2022

غزنی: قوای دشمن در خوگیانی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در منطقه سیاگل ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت ونبرد تا مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، عساکردشمن بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.

Related posts