نوامبر 27, 2022

غزنی: ماین در ده یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، یک گزمه اردوی اجیر را در ولسوالی ده یک ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت یک بعد ازظهر امروز درمنطقه پجک صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

Related posts