نوامبر 30, 2022

غزنی: یک عسکر در ده یک کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک عسکر مزدور را در منطقه تاسنگ ولسوالی دیک ولایت غزنی به قتل رساندند.

عسکر یاد شده ساعت 5 عصر دیروز طی یک حمله چریکی کشته شد ویک عسکر دیگر نیز زخم برداشته است.

Related posts