دسامبر 08, 2022

غزنی: یک موتر درنزدیک مرکز، تخریب و2 تن پولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه پولیس در منطقه خاک غریبا نزدیک مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت ، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک عراده موتر نوع سرف تخریب گردید و2 تن پولیس دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts