دسامبر 01, 2022

غزنی: یک پوسته در شلگر فتح و11 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم یک پوسته ملیشه های اربکی را در ولسوالی شلگرولایت غزنی فتح نمودند.

پوسته یاد شده که درمنطقه گندیر موقعیت داشت ، ساعت یک بجه دیشب مورد حمله قرار گرفت که بعد از مقاومت اندک، فتح گردید و7 تن اربکی دران کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

خبرمیگوید که در پوسته یاد شده 6 میل کلاشنکوف،2000 مرمی آن،1 میل راکت، 7 میل راکت،یک میل پیکا و3000 مرمی آن، یک موتر سایکل ومقادیر زیاد مهمات را نیز مجاهدین غنیمت گرفتند.

و2 عراده موترسایکل نیز درپوسته متذکره حریق گردیده است.

خبرمی افزاید، عمل 5 صبح آن عساکر کمکی وارد منطقه شدند که با انان نیز نبرد صورت گرفت و4 عسکر آنان نیز کشته شدند.

Related posts