دسامبر 10, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن درمقر مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه ابوکلا ولسوالی مقر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک وسی دقیقه دیشب صورت گرفت  وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts