دسامبر 08, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن در خواجه عمری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک مرکز ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts