دسامبر 10, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بریک پوسته دشمن در منطقه گلو ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت،نبرد تا یک وسی دقیقه شب ادامه یافت که دراثران، یک عسرک زخمی گردید وساختمان پوسته خساره مند گشت.

Related posts