نوامبر 26, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در منطقه محکم ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts