دسامبر 10, 2022

غزنی: یک پوسته دشمن در گیلان با هشتاد دو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی گیلان ولایت غزنی با هشتاد دو حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت ودقیقا 2 مرمی هشتاد دو به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts