دسامبر 06, 2022

غزنی: یک کارمند اداره جاسوسی دشمن در مقر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی حزب الدین کارمند اداره جاسوسی دشمن را در ولسوالی مقر ولایت غزنی به قتل رساندند.

کارمند یاد شده حزب الدین ساعت 6 وسی دقیقه عصر امروز درمنطقه خودرایو طی یک حمله چریکی کشته شد.وی عضوی شورای اربکی های منطقه میباشد.

Related posts