دسامبر 01, 2022

غزنی: یک گزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه قلعه سرفراز طی یک کمین صورت گرفت که دراثران، یک عسکرزخم برداشت ومتباقی پای به فرار نمودند.

Related posts