نوامبر 26, 2022

غزنی: یک گزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در منطقه سینی ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 6 وسی دقیقه عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر زخمی شدند.

Related posts