دسامبر 06, 2022

غزنی: یک گزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه اربکی ها در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله شام دیروز  درمنطقه نظروالو صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی زخمی گردید.

Related posts