نوامبر 26, 2022

غزنی: 1 تن اربکی در شلگر با مجاهدین پیوست

Related posts