دسامبر 10, 2022

غزنی: 2 تن اربکی در گیلان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 تن اربکی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

اربکی های یاد شده هریک محب الله فرزند حاجی محمد باشنده قریه مریان وجان محمد فرزند داد محمد باشنده قریه سپین تک دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز بامجاهدین پیوستند واسلحه شان را نیز به مجاهدین تسلیم دادند.

Related posts