نوامبر 30, 2022

غور : کشته وزخمی 3 تن پولیس و6 عسکر درپی انفجار درشهرک

ازولایت غور خبر رسیده است که صبح امروز ،  عساکر اردوی اجیر وپولیس درمرکز ولسوالی شهرک هدف انفجار ماین تاکتیکی قرار گرفته اند .

دراین انفجار 6 عسکر اردوی اجیر و3 تن پولیس کشته وزخمی شده اند .

2015/7/26

Related posts