نوامبر 27, 2022

غور : یک عسکر با دومیل سلاح در دولتیار به مجاهدین پیوست

از ولایت غور خبر رسیده است که روز گذشته یک تن پولیس در منطقۀ قاضیان ولسوالی دولتیار، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده یک میل سلاح m40 و یک میل کلاشنکوف به مجاهدین سپرده است .

2021/8/5

Related posts