نوامبر 30, 2022

غور : 2 کلاشنکوف از دشمن اجیر در تولک بغنیمت مجاهدین در آمد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی تولک ، عساکر اجیر با کمین مجاهدین امارت اسلامی مواجه شده اند .

در این عملیات عساکر دشمن موفق بفرار شدند و 2 میل کلاشنکوف از آنان بغنیمت مجاهدین در آمده است .

2015/5/28

Related posts