دسامبر 06, 2022

فاریاب : درگیری شدیدی با اجیران داخلی در دولت آباد صورت گرفت

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که پری شب در مربوطات ولسوالی دولت آباد ، یک پوستۀ امنیتی دشمن اجیر مورد حملۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت که در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاعی در دست نیست .

2015-07-05

Related posts