دسامبر 10, 2022

فاریاب :  کشته شدن یک څارنوال دشمن  درشیرین تگاب

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز ، موتر نوع فلدر حامل څارنوال ( حبیب الله ) در 2 کلو متری مرکز ولسوالی شیرین تگاب  هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار څارنوال مذکور جابجا کشته شده ویک قومندان ملیشه های اربکی ( قمر ) با دو تن ازمحافظین خویش بشدت زخمی شده است .

2015/6/11

Related posts