نوامبر 30, 2022

فاریاب : یک قومندان در پشتونکوت هلاک و 2 قومندان دیگر زخمی شدند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی پشتونکوت 6 پوستۀ دشمن اجیر و منطقۀ وسیعی کاملا فتح گردید و در جریان آن یک قومندان دشمن – ساعت ملوک خان برادر قومندان ملا محمود – جابجا بهلاکت رسیده و قومندان سیدمظفر و یک قومندان دیگر نیز زخمی شده اند .

2015/7/6

Related posts