دسامبر 01, 2022

فاریاب : یک قومندان دشمن بهمراه محافظش دردولت آباد زخمی شد

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که دیشب ، یک قومندان دشمن ( عسل ) درمنطقه توپخانه ازمربوطات ولسوالی دولت آباد  هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار قومندان مذکور با یک تن ازمحافظین خویش بشدت زخمی شده است .

2015/7/27

Related posts