دسامبر 08, 2022

فاریاب : 2 اربکی در دولت آباد بمجاهدین پیوستند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که روز گذشته دو تن اربکی – شیرآغا ولد امان الله باشندۀ کاکری و شمال و لد ملنگ باشندۀ فتنه بابا – در مربوطات ولسوالی دولت آباد پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند .

افراد مذکور با خود یک میل پیکا نیز بمجاهدین تسلیم نموده اند .

2015-07-12

Related posts