دسامبر 06, 2022

فاریاب : 2 تن از اجیران در پشتونکوت کشته شدند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز صبح در منطقۀ لبک ولسوالی پشتونکوت ، درگیری شدیدی با عساکر اجیر و ملیشه های اربکی صورت گرفت که در طی آن 2 تن اربکی جابجا کشته شدند .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

 

Related posts