دسامبر 10, 2022

فاریاب : 2 منطقه در قیصار فتح گردید و 9 تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که از عصر روز گذشته  به این سو در مناطق ازبکی قرای و خواجه زادخان آخمست ولسوالی قیصار درگیری شدیدی با دشمن اجیر آغاز گردیده است که این درگیری تا کنون جریان دارد .

در این عملیات تا کنون 3 تن از اربکی ها بهلاکت رسیده و 6 تن دیگر نیز زخمی شدند .

در این درگیری تا کنون 4 عراده موتر سایکل بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

در این درگیری 3 تن از مجاهدین امارت اسلامی زخمی گردیده اند و یک تن دیگر نیز بشهادت رسیده است .  تقبله الله

2015-07-11

Related posts