نوامبر 30, 2022

فراه : مرکز ولسوالی گلستان مورد حمله قرار گرفت

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، مرکز ولسوالی گلستان که از چند روز به این سو در محاصرۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار دارد، توسط زیکویک مورد حمله قرار گرفت .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

از طرف دیگر شاهدان عینی می گویند که 3 عسکر دشمن با استفاده از تاریکی شب ، یونیفارم نظامی خویش را در آورده وبه طرف کوه ها فرار کرده اند .

2015/5/25

 

Related posts