دسامبر 10, 2022

فراه : 2 تن پولیس اجیر در فراه رود کشته شدند

از ولایت فراه اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 11 ظهر، در منطقۀ گله میخ ولسوالی فراه رود، دو تن پولیس اجیر که بر شاهراه عمومی از موتروان باج می گرفتند، در حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی جابجا بهلاکت رسیدند و 2 میل سلاح چهلتیر بهمراه چانته از آنان بغنیمت مجاهدین در آمد .

2015/7/5

Related posts