دسامبر 01, 2022

قسمت اول اخبار باقی ماندۀ دیروز مورخ 2015/6/9

یک پوسته دشمن درنزدیک مرکز غزنی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم  بریک پوسته اردوی اجیر در منطقه قلعه قاضی مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت ،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-06-09

—————————————————————————————-

میدان وردگ:دراثر حمله بر قرارگاه دشمن در جلریز، 3 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر قرارگاه دشمن در منطقه خواجه محمد ولی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ با هشتاد دو وبیم یک حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت ودقیقا 2 مرمی بیک یک و3 مرمی هشتاد دو به هدف اصابت نمود که دراثران، ساختمان قرارگاه خساره مند گردید و3 تن اربکی کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

پکتیا: یک گزمه دشمن در لجه منگل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه سواری ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت و3 عسکر دشمن زخمی شدند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

میدان وردگ: ماین در جلریز یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت ویک عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-06-09

—————————————————————————————-

یک عسکرد رنزدیک مرکز قندز، طی یک درگیری کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم با عساکردشمن درمنطقه تبلاقی ها وچبرمه درنزدیک مرکز ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

حمله ساعت 6 صبح امروز با آنعده عساکردشمن صورت گرفت که بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی انجام دادند که درنتیجه آن، عساکردشمن در منطقه چمبرمه فرار کردند.

یک عسکردران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-06-09

—————————————————————————————-

کنر: یک پوسته دشمن دروته پور مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه پیرونی ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید ، اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

2015-06-09

—————————————————————————————-

پروان: 3 تن اربکی در سیاه گرد کشته ویک چین بلدوزر تخریب گردید

به اساس خبر، به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برآنعده اربکی ها درمنطقه سرخی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان حمله کردند که غرض ایجاد پوسته آمده بودند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت،نبرد مدت نیم ساعت ادامه یافت که دراثران، 3 تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت وبرعلاوه بلدوزریکه برای ایجاد پوسته آورده بودند، نیز غنیمت گرفته شد.

2015-06-09

—————————————————————————————-

ننگرهار: دراثر انفجار بریک تانگ در پچیراگام ، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه تورآباد ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید، و2 عسکردران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برمیدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله کردند.

حمله صبح امروز، صورت گرفت ودقیقا 3 موشک به هدف اصابت نمود که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-06-09

—————————————————————————————-

لوگر: ماین در محمد آغه یک عسکر را به قتل رساند

به اساس خبر، ماین در منطقه شکار قلعه ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر عساکر مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

2015-06-09

—————————————————————————————-

پکتیا: 3 قریه بزرگ در چمکنی فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم درولسوالی چمکنی ولایت پکتیا 3 قریه بزرگ را از لوث اربکی ها پاکسازی نمودند.

عملیات تصفوی  مجاهدین دیشب بالای منقه لوری، بوتان، وگونوری که دران پوسته های زیادی اربکی ها بود، آغاز گردید، که امروز هر سه قریه از لوث دشمن کاملا پاکسازی گردید وبه ملیشه های اربکی نیز تلفات وارد گردید اما رقم دقیق آن به دست نه امده است.

قابل ذکر است که باتصفیه این قریه های بزرگ، شاهراه عمومی چمکنی، وجانی خیل کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

2015-06-09

—————————————————————————————-

قندز: یک پوسته دشمن درخان آباد فتح،یک موتر داتسن ومقادیری از سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک پوسته بزرگ اربکی ها را در منطقه قرنقول ولسوالی خان آباد ولایت قندز حمله کردند.

این پوسته دشمن بنام پسوته قومندان غفار اربکی یاد میگردید، ساعت 2 بجه دیشب مورد حمله قرارگرفت که در نتیجه آن، پوسته کاملا فتح گردید واربکی ها پای فرار کردند.

اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

مجاهدین یک عراده داتسن، یک میل دهشکه، 17 صندوق مرمی آن، 23 مرمی راکت، 3 صندوق مرمی پیکا، 4000 مرمی کلاشنکوف، ومقادیر زیاد مهمات وسامان آلات لازم را نیز غنیمت گرفتند.

2015-06-09

Related posts