دسامبر 08, 2022

قسمت دوم اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/6/9

ننگرهار: 6 عسکر در شیرزاد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر پولیس واربکی ها  در مربوطات ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت، نبرد تا 3 بعد ازظهر ادامه یافت که دراثران، 6 عسکردشمن کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

ویک تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته است.

2015-06-09

————————————————————————————

خوست: دراثر انفجارات بر 3 رینجر در نادرشاه کوت تخریب و3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، دراثرنفجارات پیهم در منطقه ترکی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست، 3 عراده رینجر تخریب گردید.

انفجار نخست، ساعت 10 چاشت امروز بریک رینجر صورت گرفت و3 عسکر دران کشته ورینجرتخریب گردید.

انفجاردومی ساعت 11 چاشت امروز  درمنقه یادشده بر یک رینجر دیگر صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

انفجارسومی ساعت 12 ظهر برآنعده عساکردشمن صورت گرفت که غرض انتقال اجساد کشته وزخمی شان آمده بودند، که دراثران، یکعراده رینجر خساره مند گردید و3 عسکردرآن، زخمی شدند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

ننگرهار: دراثر انفجار برتانگ دشمن در پچیراگام،2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار دشمن در منطقه دوسرکه ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

خبرمی افزاید، ساعت 3 بعد ازظهر درمنطقه توراباد، بریگ گزمه پیاده نیز شکار ماین گردید ویک عسکردران کشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

کنر: یک پوسته دشمن دردانگام مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، یک پوسته دشمن درمنطقه کناتو ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 8 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید  اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

2015-06-09

—————————————————————————————-

قندز: 4 تن اربکی ،4 عسکر کماندو در چهاردره کشته و2 قریه تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر ملیشه های اربکی در منطقه سرک بالا ولسوالی چهاردره ولایت قندز عملیات تصفوی را انجام دادند.

عمیات ساعت 3 بجه دیشب آغاز گردید وتاهنوز ادامه دارد، که درنتیجه آن، یک پوسته دشمن ودو قریه بنام های دامانتیرلینگ وتاجکان کاملا فتح گردید و3 تن اربکی کشته شدند واجساد انان تاکنون درمنطقه باقی مانده است ومقادیر زیاد مهمات غنیمت گرفته شد.

خبرمی افزاید، حوالی ظهر ان با آنعده عساکر دشمن درگیری نیز صورت گرفت که برای کمک می آمدند ، درگیری تا پایان روز ادامه یافت که دراثران،بشمول یک تن اربکی، 4 عسکرکماندو کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تانگ زرهدار اردوی اجیر هدف مرمی هشتاددو قرارگرفت وکاملا نابود گردید

خبرمیگوید که دراثر آتش متقابل دشمن درجریان همه روز، یک تن ازمجاهدین نیز شهید و4 تن دیگر زخمی شدند.

، انالله وانا اليه راجعون.

2015-06-09

—————————————————————————————-

بامیان: منطقه آشپشته درکهمرد کاملا تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم منطقه آشپشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان را کاملا از لوث عساکرد شمن پاکسازی نمودند.

دراین منطقه که 5 پوسته ویک مرکز بزرگ و130 عسکر دران جابجا بودند، وازیک هفته بدینسو محاصره بودند، امروز کاملا ازلوث دشمن پاکسازی گردید.

درمنطقه یاد شده، 2 پوسته ویک مرکز بزرگ فتح و17 عسکر کشته وشما زیاد دیگر زخمی شدند وشمار زیاد عساکربا حمات تانگ ها ووسائط نظامی وارد این منطقه شدند ومتباقی عساکرشان را از پنجه مجاهدین کشیده فرار نمودند.

2015-06-09

—————————————————————————————-

لوگر: یک عسکر دریک پوسته در برکی برک کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه قلعه احمدک ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکردشمن کشته شد.

2015-06-09

—————————————————————————————-

ننگرهار: دراثر انفجار بریک تانگ در خوگیانی، 3 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه سوی تانگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 4 عصر امروزصورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و3 عسکردران کشته ویک تن دیگر شدیدا زخم برداشت.

2015-06-09

—————————————————————————————-

غزنی: درحمله بر مقر ولسوالی گیرو، 5 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله  کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت ،نبرد تا 3 بعد ازظهر ادامه یافت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید و5 عسکرکشته وزخمی شدند وبعدا اجساد کشته وزخمی شدند، توسط هلیکوپتر انتقال داده شد.

خبرمیگوید که این ولسوالی از چندین روزاست که تحت محاصره مجاهدین قرار دارد.

2015-06-09

Related posts