نوامبر 26, 2022

قندز: با عساکردشمن در خان آباد نبرد جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اردوی اجیر در ولسوالی خان آباد ولایت قندز درگیر نبرد شدیدی هستند.

نبرد چاشت امروز درنزدیک پل چهارسرکه آغاز گردید وتا هنوز به شدت ادامه دارد ویک تن اربکی دیروز مجروح گردید که امروز دراثر عمق جراحت اش هلاک گشت.

خبرمیگوید که مجاهدید درمنطقه آقتاش از مراکزدشمن 15 مرمی راکت، 15 بکسه مرمی پیکا، 5 صندوق مرمی کلاشنکوف و2 صندوق نارنجک را غنیمت گرفته اند.

Related posts