دسامبر 06, 2022

قندز: دراثرانفجار بریک رینجر ، 3 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، پولیس اداره مزدور درمنطقه خاکنی شهر قندز هدف دو انفجار قرار گرفت.

انفجار نخست ساعت 8 صبح امروز بر رینجر پولیس صورت گرفت  که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید.

انفجاردومی آنعده عساکردشمن را هدف قرار داد که غرض بازدید به محل حادثه آمده بودند که دراثران، 3 تن پولیس کشته وبشمول امر اپراسیون  5 تن پولیس مرگبار زخمی شدند.

Related posts