نوامبر 30, 2022

قندز: دراثریک انفجار در امام صاحب، قومندان با 2 تن افراد اربکی اش زخمی شدند

به اساس خبر، ماین درو لسوالی امام صاحب ولایت قندز ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، قومندان سرخه اربکی با 2 تن از ملیشه های آن مرگبار زخمی شدند.

Related posts