دسامبر 08, 2022

قندز: پوسته ویک منطقه وسیعی در قلعه زال فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 3 پوسته دشمن در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز درمناطق جنگغارک وظلم آباد بر دو پوسته دشمن ودرنزدیک مرکز آن ولسوالی بالای قریه صالح آباد حملات تصفوی را آغاز کردند که هنوز عملیات ادامه دارد که درنتیجه ان، پوسته غلام پاپی اربکی وقریه صالح آباد کاملا فتح گردید، نبرد هنوز درمنطقه ادامه دارد.

جزئیات بیشتر حادثه بعدا منتشر میگردد.

Related posts