نوامبر 26, 2022

قندز: یک قومندان با 4 عسکر در امام صاحب زخمی و2 تن دیگر کشته شدند

به اساس خبر، ماین در ولسالی امام صاحب ولایت قندز عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت یک وسی دقیقه ظهر امروز درمنطقه بازار شار راسته مرع صورت درحالی صورت گرفت که نظام یک قومندان حوزه پیاده روان که دراثران، قومندان با 4 عسکر زخمی شدند و2 عسکر آن مرگبار زخمی شدند.

Related posts