نوامبر 27, 2022

قندز: یک مجاهد نفوذی در امام صاحب، 5 عسکر مزدور را به قتل رساند

به اساس خبر، یک تن مجاهد نفوذی امارت اسلامی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندز 5 عسکر مزدور را به قتل رساند.

مجاهد متذکره نیاز محمد باشنده ولایت ننگرهار، ازمدت ها بدینسو در صفوف دشمن برای همین هدف فعالیت میکرد که ساعت 10 بجه دیشب درمنطقه آفتاب لق با استفاده از فرصت، بالای عسکر مزدور حمله نمود که در نتیجه ان، 5 عسکر مزدور را کشته و4 تن دیگر را مرگبار زخمی نمود ومجاهد متذکره سالم با یک کلگوف امریکایی با مجاهدین پیوست.

Related posts