دسامبر 01, 2022

قندز: 1 صاحب منصب در چهاردره کشته شد

به اساس خبر، عبدالرسول صاحب منصب اردوی اجیر در ولسوالی چهادره ولایت قندز به قتل رسید.

عبدالرسول متذکره، ساعت 8 صبح امروز درمنطقه دوبندی کشته شد.

Related posts