دسامبر 08, 2022

قندز: 2 عسکردر چهاردره کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر مشترک دشمن در ولسوالی چهاردره ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 8 وسی دقیقه دیشب درمنطقه دامان تیرلینگ صورت گرفت،نبرد تا 10 چاشت ادامه یافت که دراثران، 2 عسکرکشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts