دسامبر 06, 2022

قندز: 2 عسکر در دشت ارچی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن در منطقه دروازه کن وتاشکوتل ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیر ساعت 2 بعد ازظهر دیروز صورت گرفت،نبرد تا 10 شب ادامه یافت که دراثران، 2 عسکر کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

Related posts