دسامبر 08, 2022

قندز: 2 موتر در خان آباد تخریب و5 تن پولیس دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه پولیس در سرک عمومی تخار منطقه دوکان آدم خان ولسوالی خان آباد ولایت قندز حمله کردند.

حمله ساعت 7 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 2 عراده رینجر تخریب گردید و5 تن پولیس دران کشته شدند ویک عدد دوربین شب با 2 عدد چانته غنیمت گرفته شد.

Related posts